Hem

Priscia Kompetensutveckling AB erbjuder konsulttjänster inom kompetensutveckling, affärsutveckling, coachning och projektledning.

 

Vi hjälper också företag med bidragsansökningar t ex i form av EU-bidrag för kompetensutveckling och bidrag från Vinnova för affärsutveckling.

 

Vi brinner för kompetensutveckling som gör skillnad för företag och individ.

 

Vi arbetar med kompetensutveckling som leder till resultat, dvs att företaget och individen verkligen har nytta av det man lärt sig.

 

Det får man genom att:

 

  • Kartlägga det faktiska behovet av kompetens utifrån strategier och mål
  • Genomföra utbildningar med anpassade metoder, t ex i direkt anslutning till sitt jobb, genom praktiska moment eller genom individuell coachning.
  • Direkt kunna använda nya kunskaper dvs kunna omsätta nya kunskaper i sitt arbete. Att gå från ord till handling
  • Följa upp kontinuerligt för att se att satta mål har nåtts

 

www.priscia.se

 

Välkommen!